Poliklinika za ginekologiju i opstetriciju GynaeArs
Menu

Bakteriološki i virološki brisevi

  1. Uzimanje bakterioloških cervikalnih i uretralnih briseva i brisa cerviksa na humani papiloma virus (HPV) radi otkrivanja spolnoprenosivih uzročnika genitalnih upala i infekcija.

    Analizu bakterioloških briseva, tipizaciju humanog papiloma virusa (HPV) i bris na klamidiju za PCR DNK metodu radi Poliklinika Synlab. Nalazi briseva gotovi su za 7-10 dana.

    Ukoliko pacijetnica ima HZZO uputnicu za bakteriološke briseve cerviksa i/ili uretre i/ili HPV tipizaciju nakon uzimanja istih pacijentica sama nosi uzorke u mikrobiološki laboratorij HZJZ na analizu.

  2. Dijagnostička obrada abnormalnih/suspektnih PAPA nalaza uzimanjem bakterioloških briseva na klamidiju (metode detekcije klamidije – metoda direktne imunofluorescencije tzv. DIF metoda i PCR DNK metoda), mikoplazmu/ureaplazmu i aerobe te HPV-tipizacija. Tipizacijom humanog papiloma virusa (HPV) potvrđuje se ili isključuje infekcija virusom visokog i/ili niskog rizika, te u slučaju pozitivnog nalaza odredi se genotip virusa. Dalja dijagnostička obrada slijedi primjenom video kolposkopije u slučajevima suspektnih PAPA nalaza.
Ginekologija
Redoviti ginekološki pregledi Bakteriološki i virološki brisevi Kolposkopija Ginekološki ultrazvučni pregledi Hy-Fo-Sy – Hystero-Foam Salpinography