Poliklinika za ginekologiju i opstetriciju GynaeArs
Menu
Ugovorna ustanova (dodatno zdravstveno osiguranje):
Načini plaćanja: gotovina i kartice
Naziv ustanove: Poliklinika za ginekologiju i opstetriciju GynaeArs, OIB ustanove: 65792064090, Ravnateljica: prim. dr.sc. Danka Mirić Tešanić, dr.med., Sjedište i adresa ustanove: Tomašićeva 11, Zagreb, Tel/Fax: 01 5617 241 IBAN: HR4623300031152542011, Djelatnost: specijalističko-konzilijarna zaštita, dijagnostika i medicinska rehabilitacija, osim bolničkog liječenja, iz ginekologije i opstetricije, Upisana u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu broj Tt-13/517-3, MBS: 080826115, Rješenje Ministarstva zdravlja UP/I-500-06/12-01/181. Osnivači ustanove: prim. dr.sc. Danka Mirić Tešanić, dr.med., Goranka Hudiček Martinčić, dr.med.