Poliklinika za ginekologiju i opstetriciju GynaeArs
Menu

Prenatalna dijagnostika

Anomaly scan

Anomaly scan je izraz koji se ustalio u prenatalnoj ultrazvučnoj dijagnostici, a označava detaljan ultrazvučni pregled fetalne anatomije koji se izvodi nakon 19. tj. trudnoće kada odnos količine plodove vode i veličine ploda omogućuje detaljan pregled fetalne anatomije, ocjenu dinamike njegovih pokreta, te uočavanje anomalija i malformacija na plodu ukoliko su one stvarno prisutne.

Anomaly scan obavlja se dvodimenzionalnim (2D) ultrazvukom uz dopunu trodimenzionalnog (3D) odnosno četverodimenzionalnog (4D) ultrazvuka.

Bitno je naglasiti da 3D i 4D ultrazvučni pregledi u trudnoći ne zamjenjuju konvencionalni 2D ultrazvučni pregled. Sumnja na postojanje fetalne anomalije ploda postavlja se na osnovi nalaza na dvodimenzionalnoj ultrazvučnoj slici. Trodimenzionalni odnosno četverodimenionalni ultrazvučni prikaz olakšavaju postavljanje dijagnoze ili pak omogućuju definitivno isključenje anomalije na koju se sumnja, tako da zapravo predstavljaju dopunu i nadgranju klasičnome dvodimenzionalnom ultrazvučnom pregledu. Nadalje, u slučaju prisutnosti neke anomalije 3D ultrazvučne slike olakšavaju ultrasoničaru komunikaciju s roditeljima u smislu pojašnjenja stupnja malformiranosti te izgleda same anomalije (npr. površinski 3D prikaz).

Bitno je navesti da je tijekom drugog tromjesečja moguće uočiti velik broj fetalnih anomalija (npr. srčane greške, rascjep kralješnice, rascjep usnice/nepca, anomalije i malformacije na šakama i stopalima, postaviti sumnju na atreziju jednjaka, dijafragmalnu herniju i sl.). Ipak, neke se anomalije mogu javiti tek kasnije tijekom trudnoće, pa čak i nakon 30. tjedna trudnoće (npr. hidrocefalus, fetalni tumori, ciste unutar fetalnoga mozga) što znači da ih je moguće dijagnosticirati istom tada kada zapravo postanu ultrazvukom vidljive. 

Opstetricija
Vođenje trudnoće Prenatalna dijagnostika 3D/4D UZV u trudnoći Mjerenje nuhalnog edema Anomaly scan Biokemijski probiri NIPT - Neinvazivni prenatalni testovi probira iz majčine krvi